มทส. ขยายความร่วมมือภาคเอกชน เดินหน้าวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง-กัญชา สร้างคลัสเตอร์วิจัย ต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข

มทส. ขยายความร่วมมือภาคเอกชน เดินหน้าวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง-กัญชา สร้างคลัสเตอร์วิจัย ต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน เพื่อเดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่าพืชเศษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การใช้กัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ร่วมกับ Mr.Huang Yong Jie ประธานบริษัท DELIVERY TECHNOLOGY CO.,LTD กับ นายพจนารถ จุฬา กรรมการผู้จัดการบริษัท เทอร่า ลีฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. >> อ่านข่าวเพิ่มเติม
X