รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน IAT x Suranaree E- sport : ROV Tournament

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน IAT x Suranaree E- sport : ROV Tournament โดยเปิดให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร TCAS ปี 65 เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทดสอบฝีมือ กระชับสัมพันธ์ และค้นหาสุดยอดทีม Rov แข่งขันระหว่างวันที่ 4 – 9 มกราคม 2565

ระยะเวลาการแข่งขัน : ระหว่างวันที่ 4 – 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. ทีมที่สมัครจะต้องประกอบด้วย ผู้เล่นตัวจริง 5 คน และผู้เล่นตัวสำรอง 1 – 2 คน
 2. ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สมัคร TCAS65 รอบ Portfolio ที่สมัครเข้าเรียนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. ในหนึ่งทีมจะต้องมีผู้เล่นเป็นนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างน้อย 3 คน หรือ เป็นนักเรียน TCAS65 รอบ Portfolio ที่สมัครเข้าเรียนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างน้อย 3 คน

กติกาการรับสมัคร

 1. ผู้ลงสมัครต้องสมัครในเว็บ https://aisesportsplatform.ais.co.th/ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด 32 ทีม
 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องส่งหลักฐานการสมัครดังนี้
  • สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้บัตรนักศึกษาและอัพโหลดภาพ reg ที่แสดงถึงสำนักวิชาที่สังกัด
  • สำหรับนักเรียน TCAS65 ใช้รูปถ่ายบัตรนักเรียน และบัตรประชาชน
 3. เปิดรับสมัครในวันที่ 17-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทันที
 4. ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการลงสมัครแข่งขัน
 6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถมีรายชื่อเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 7. สมาชิกในทีมทุกคนต้องมี discord เพื่อใช้สำหรับรายงานตัว

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ (ที่หนึ่ง) 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ที่สอง) 1,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (ที่สาม) 500 บาท
X