พิธีเก็บช่อดอกกัญชา มทส.รุ่นแรก พร้อมส่งต่อวัตถุดิบกัญชาคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เก็บ “ช่อดอกกัญชา” สายพันธุ์ฝอยทองภูผายล รอบการผลิตแรกของปี ตาม “โครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” พร้อมตรวจสอบคุณภาพไร้สารตกค้างก่อนส่งต่อโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในลักษณะกัญชาแห้งทั้งใบ ก้าน และดอก กว่า 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์ เผยเตรียมพัฒนาศึกษาวิจัยสายพันธุ์ เฮมพ์ ที่ให้สาร CBD สูง เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม: พิธีเก็บช่อดอกกัญชา

X