นักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรมคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Hackathon for Climate Action 2021 จัดโดย WTUN

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Thuch Vatanakbandith นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Hackathon for Climate Action 2021 จัดโดย World Technology Universities Network (WTUN) ในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 ปอนด์สเตอร์ลิง

Congratulations to Mr. Thuch Vatanakbandith, a fourth-year student in Innovative Agripreneur Program for winning the first place in the Hackathon for Climate Action 2021. The competition was organized by World Technology Universities Network (WTUN) in July 2021. The first winner prize was £500.

X