ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 3 ในโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประจำปี 2566 และเข้าปฏิบัติงานพื้นที่ใช้ทุน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข

🎉 ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 3
ในโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประจำปี 2566 และเข้าปฏิบัติงานพื้นที่ใช้ทุน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณภาพจาก
Ant Chananya
Cherry Cherra
X