ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร : Agricultural Engineering เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 044-224225, 044-224610
X