Global-Project Based Learning 2021@SUT

ประชาสัมพันธ์

(สำหรับ นศ. ป.ตรี ปี2 ขึ้นไป หรือบัณฑิตศึกษา)

กิจกรรม Global-Project Based Learning 2021@SUT : Khao Yai National Park จัดระหว่างวันที่ 4-11 มี.ค. 2564
รับ น.ศ. วิศวฯ มทส 20 คน ร่วมกิจกรรม gPBL online ร่วมกับนศ. จาก Japan และ Malaysia ประมาณ 40 คน
รับสมัคร วันนี้ ถึง 19 ก.พ. 2564 นี้ (Interview 23 ก.พ. 64)

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียด poster และ กิจกรรมตามแนบ

 

X