ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2

111 ถนนมหาวิทยาลัย

ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

Email: me-sut@sut.ac.th

โทรศัพท์: +66-44-22-4410

โทรสาร: +66-44-22-4613

X