ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

ตัวอย่างความสำเร็จ

ขจรวิทย์ อุตวัฒน์ (โจ้น, จอห์น)
สถานที่ทำงาน: บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง: หัวหน้าผู้ตรวจสอบอาวุโส
หน้าที่: เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง ISO 9001 และ ISO/TS 16949 ให้กับบริษัทต่างๆ (โดยเฉพาะบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์) ทั้งในและต่างประเทศ
ฝากถึงน้องๆ: ทุกครั้งที่มีถูกถามว่าจบจากที่ไหน จะภาคภูมิใจเสมอที่ได้บอกว่า “จบจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี” และได้สำทับด้วยว่ามีรุ่นน้องเก่งๆ ที่จบและกำลังจะจบตามกันมาหลายคนให้เลือกร่วมงานด้วย

กิตติศักดิ์ สุวรรณวรางกูร (กอล์ฟ)
สถานที่ทำงาน: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
ตำแหน่ง: วิศวกร ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
หน้าที่: ควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนรถยนต์ ก่อน/ ระหว่าง/ หลังการประกอบ
ฝากถึงน้องๆ: สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ขอให้ตั้งใจเรียน พยายามศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนให้มากที่สุด เพราะเมื่อจบออกไปจะมีความได้เปรียบคนอื่นๆ ที่มีความสามารถแต่ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงานจริง

นราวดี รวมไหม่ (นรา)
สถานที่ทำงาน: บริษัท HGST Co.Ltd. (ปราจีนบุรี)
ตำแหน่ง: Process Engineer
หน้าที่: ควบคุมกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสไดรฟ์
ฝากถึงน้องๆ: ขึ้นชื่อว่าวิศกรไม่ว่าชายหรือหญิง ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นความสามารถที่ตนมีได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน สำหรับเด็กที่จบจาก ม.สุรนารี คนภายนอกมักมองว่าอดทนและมุ่งมั่น ซึ่งอาจารย์ได้อบรมให้เราศรัทธาและไม่งอแง จึงขอให้น้องทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และครอบครัวอย่างมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนเป็นผู้เสียสละเพื่อสังคม

วิเชียร บาทวงษ์ (เชียร)
สถานที่ทำงาน: โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (จังหวัดลำปาง)
ตำแหน่ง: วิศวกร ระดับ 8 แผนกวางแผนบำรุงรักษา กองบำรุงรักษากลาง ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าที่: รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนอุปกรณ์หมุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำ Field Balance อุปกรณ์หมุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำ Laser Alignment อุปกรณ์
ฝากถึงน้องๆ:

X