ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

 

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์  044-224-431

โทรสาร 044-224-202

X