ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-224229, 044-224287 โทรสาร 044-224220

X