ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

september

202120sepAll Day18octรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565(All Day) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

202120sepAll Day18octรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 : PORTFOLIO(All Day) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

october

202120sepAll Day18octรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565(All Day) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

202120sepAll Day18octรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 : PORTFOLIO(All Day) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ช่องทางการติดตาม

X