นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งข้อเสนอโครงการ “นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ใน 6 หัวข้อนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้เกิด Startup รายใหม่ที่สร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ประยุกต์ใช้ AI แก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของประเทศ
หัวข้อนวัตกรรม มีดังนี้
》 การเกษตรดิจิทัล
》 เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์โดรนและระบบอัตโนมัติ
》 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
》 การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่
》 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง
》 บริการทางธุรกิจเกษตร
===========
📋 เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 เมษายน 2564
📋 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 4 เมษายน 2564
===========
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
1. สนับสนุนข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับ “นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่” ใน 6 หัวข้อที่กำหนด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักวิจัย นักศึกษาและศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ทีมควรจะประกอบด้วยสมาชิก 2-6 คน และสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 1-2 ท่าน
4. อาจารย์ที่ปรึกษาได้ 1 ท่าน สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ได้ไม่เกิน 5 โครงการ
📌สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
===========
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร. ปัญญา หันตุลา
หน่วยประสานงานสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-224823, 089-0541531
(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
FB : เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
X