ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-224-4431

โทรสาร 044-224-202

Facebook: School of Polymer Engineering

X