นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่ มทส. นักเรียนอีสานใต้กว่า 1.5 หมื่นคน ร่วมงานคับคั่ง

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่ มทส. นักเรียนอีสานใต้กว่า 1.5 หมื่นคน ร่วมงานคับคั่ง

 

วันนี้ (23 ส.ค. 61) เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศจำนวน 75 แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนคณาจารย์และผู้ปกครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษา ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริการของ มทส. ที่เรียกว่า “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียง ในการนี้มีนักเรียนและผู้สนใจร่วมชมงานในวันนี้กว่า 15,000 คน

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ช่วง Talk สร้างแรงบันดาลใจ พบแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ นางสาวชาลิตา แย้มวัณณังค์ ศิษย์เก่า มทส. Miss Universe Thailand 2013 และ นายพิชิต เสมศรี ศิษย์เก่า มทส. สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี ตำแหน่ง Engineering Team Leader Geomechanical Services Co., Ltd (GMS) หนึ่งในทีมวิศวกรผู้รับผิดชอบขุดเจาะโพรงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ในภารกิจการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า และผู้ฝึกสอน รวม 13 ชีวิต การแสดงจาก มทส. และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจัดงาน กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (Campus Tour) นำนักเรียนเข้าชมห้องปฎิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ทันตกรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ ฟาร์มมหาวิทยาลัย และอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนและความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศ  https://goo.gl/s8H38g

X