ขอข้อมูล

แนวปฏิบัติการขอให้บริการข้อมูล

  1. download แบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล
  2. ส่งแบบฟอร์มการให้บริการข้อมูลมายัง ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา

หมายเหตุ

  • กำหนดวันขอรับข้อมูลอย่างน้อย 3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์บริการการศึกษาได้รับแบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล

ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3018 หรือ 0-4422-3020
X