ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

30000

โทรศัพท์: 0-4422-4743

โทรสาร: 0-4422-4150

X