การติดต่อ / การเดินทาง

การติดต่อ / การเดินทาง

ติดต่อ มทส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070

 

หน่วยประสานงาน มทส.

กทม. 128/237 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2216-5410, 0-2216-5493-4 โทรสาร 0-2216-5411

 

อีเมล

pr@beta.sut.ac.th

 

X