การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

อาจารย์สามารถทำการอนุมัติคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษานำใบคำร้องมายื่นเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกต่อไป ซึ่งสามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)
  2. ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
  3. การถอนรายวิชา Online (ติด W)

โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป

แนะนำระบบการอนุมัติคำร้อง Online

[คู่มือการาอนุมัติคำร้อง Online]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

  • โทร 044-223016 ถึง 7
  • โทรสาร 044-223010
X