ข่าวการศึกษา

รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานโครงการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM ของเยาวชนอีสานล่าง ณ มทส.

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

สน.วิทยาศาสตร์ มทส. ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศพม่า แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. ติดท็อป 3 ม.ไทย จากการจัดอันดับม.ชั้นนำของโลก โดย THE

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X