หอพักสุรนิเวศ 17

หอพักสุรนิเวศ 17

 • หอพักสุรนิเวศ 17 หอพักชาย เป็นหอพักปรับอากาศ  ห้องน้ำในตัว   พัก 2 คน /ห้อง
  >  อัตราค่าธรรมเนียมที่พักนักศึกษา
   – นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  พัก 1 คนต่อห้อง  คนละ 15,000  บาท ต่อภาคการศึกษา
  พัก 2 คนต่อห้อง  คนละ  6,900   บาท ต่อภาคการศึกษา
  –  นักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์
  พัก 1 คนต่อห้อง  คนละ 16,300  บาท ต่อภาคการศึกษา
  พัก 2 คนต่อห้อง  คนละ  8,200   บาท ต่อภาคการศึกษา
  > ค่าประกันของเสียหาย  2,000 บาท ต่อคน

   

           

 

 

 

 

 

X