january, 2023

27jan2:54 am2:54 amขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นพ. ทวีศักดิ์ ทองทวี

Event Details

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ นพ. ทวีศักดิ์ ทองทวี
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

Time

(Friday) 2:54 am - 2:54 am

X