ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทร 0 4437 6555
Website โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี https://www.suth.go.th
X