ผลิตภัณฑ์การเรียนฯ

ผลิตภัณฑ์การเรียนฯ

ผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนและวิจัย

ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ มทส.

ไข่ไก่สด มทส.
แบบแพ็คถุง 10 ฟอง

ราคา (ตามขนาด)

ไข่ไก่สด มทส.
แบบแพ็คกล่อง 10 ฟอง

ราคา (ตามขนาด)

ไข่ไก่สด มทส.
แบบแผง 30ฟอง

ราคา (ตามขนาด)

ราคาไข่ไก่สด มทส.

ราคา ณ วันที่ 19 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่โอเมก้า - 3

ไข่ไก่โอเมก้า – 3 มทส.
แบบแพ็คกล่อง 10 ฟอง

ราคา 65 บาท/กล่อง

ไข่ไก่โอเมก้า – 3 มทส.
แบบแผง 30 ฟอง

ราคา 165 บาท/แผง

ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูอนามัย มทส.

เนื้อหมูอนามัย

ราคา 140 บาท/กิโลกรัม

เนื้อหมูอนามัย

ราคา 140 บาท/กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ มทส.

เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ มทส.1

ราคา 60 บาท/กิโลกรัม

เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน
พันธุ์สุรนารี 473

ราคา 60 บาท/กิโลกรัม

X