ติดต่อส่วนกิจการนักศึกษา

ติดต่อส่วนกิจการนักศึกษา

ติดต่อ ส่วนกิจการนักศึกษา

อาคารกิจการนักศึกษา 1
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-44-22-3112
โทรสาร: 0-44-22-3119
Facebook: https://www.facebook.com/DSASUT


Q&A และ ช่องทางติดต่อร้องเรียนด้านทุจริต

Facebook: https://www.facebook.com/DSASUT

X