ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบ เดือนธันวาคม 2563

ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนธันวาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายในออกปฏิบัติงานตรวจสอบรายละเอียดงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่

  • วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563  เข้าตรวจสอบฟาร์มมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

  • วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563  เข้าตรวจสอบเทคโนธานี และสุรสัมมนาคาร

  • วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563  เข้าตรวจสอบส่วนการเงินและบัญชี

X