ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปกติ

 

 

รับสมัคร/ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

 • รับสมัคร Online (……….)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……….)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (………..)

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 • รับสมัคร Online (……….)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (……….)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (……….)

ภาคการศึกษาที่ 3/2562

 

เข้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อ่านเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร

  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014

  โทรสาร 044-223-010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

X