february, 2023

14feb10:02 am10:02 amมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2565

Event Details

ในปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำทีมโดยท่านสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาและคณะคณะผู้มอบทุนได้แก่
1. บจก.มิลลิเมด
2. คุณเกียรติชัย วงศารยวานิช
3. คุณสายรุ้ง เอกสมิทธ์
4. บจก.เลิฟ ลิสซิ่ง
5. คุณรณกาจ ชินสำราญ และคุณขวัญตา สุดแสง
6. คุณ วิมล กิตติรัตนวิวัฒน์
7. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนสุข
8. คุณธิติ – คุณปัญจมา คัณธามานนท์ ในนาม บริษัท สยาม เจ เอ็น เค จำกัด
9. คุณเมธินี สหะปิยะพันธุ์
10. คุณพะเนียง พงษธา – คุณวันเพ็ญ หัตถกิจจำเริญ
11. คุณอภิชัย พัฒนะคูหา
12. บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด
13. คุณอานุภาพ ธีรณิชศรานนท์
ได้ให้เกียรติมามอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ให้ความกรุณามอบทุนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักศึกษาแพทย์ให้มีความมานะพยายาม ศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจและสอบถามปัญหา อุปสรรคในระหว่างการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และโดยท่านคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์แพทย์ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างแพทย์ โดยมอบโอกาสให้แก่นักศึกษาแพทย์ได้ดำเนินตามความหวังที่จะเป็นแพทย์ที่กลับไปรับใช้สังคม ชุมชนในอนาคตนับเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ >> Click ภาพกิจกรรม

Time

(Tuesday) 10:02 am - 10:02 am

X