march, 2023

28mar9:03 am9:03 amโครงการชุมชนสัมพันธ์ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2023

Event Details

ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2023 โดยกองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในการให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยได้สนับสนุนนักศึกษาแพทย์ หรือล่ามแปลภาษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และวันที่ 28 มีนาคม 2566

>> Click ภาพกิจกรรม

Time

(Tuesday) 9:03 am - 9:03 am

X