หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล พบครูแนะแนวในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในกิจกรรม มทส.พบครูแนะแนว

หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล พบครูแนะแนวในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในกิจกรรม มทส.พบครูแนะแนว

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล รักษาการแทนหัวหน้าสถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะดิจิทัล โครงการ DIGITECH ได้ร่วมให้ข้อมูลวิธีการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 แก่คณะผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการการประชุมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 289 คน แบ่งออกเป็นจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 130 คน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 49 คน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 71 คน และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 39 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และชุดสูท

กิจกรรม มทส.พบครูแนะแนว จัดโดยศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งนอกจากกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลแล้ว ผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักวิชาต่างๆของ มทส. ได้ร่วมพบครูแนะแนวและให้ข้อมูลวิธีการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละสำนักวิชาด้วย

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

X