ทุนการศึกษาจากแหล่งภายนอก

ทุนการศึกษาจากแหล่งภายนอก

ที่

แหล่งทุน

ประเภททุน

จำนวนทุน

จำนวนเงินทุน

สิ้นสุดรับสมัคร

ประกาศผล

รายละเอียด

ใบสมัคร

1

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ปีการศึกษา 2564

ไม่ต่อเนื่อง

1

16,000 บาท

24 ก.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

ดูที่นี่

2

ทุนการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตกุลชัย

ประจำปีการศึกษา 2564

ไม่ต่อเนื่อง

3

5,000 บาท

9 ก.ย. 2564

20 ต.ค. 2564

ดูที่นี่

3

มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

ต่อเนื่อง

1

50,000 บาท

ปิดรับสมัคร

30 ก.ย. 2564

ดูที่นี่

4

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปีการศึกษา 2564 (ปกติ)

ต่อเนื่อง

90

30,000 บาท

ปิดรับสมัคร

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

5

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ)

ต่อเนื่อง

50

30,000 บาท

ปิดรับสมัคร

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

X