คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

FAQ :

  • Ask icon PNG and SVG Vector Free Download  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. รับพื้นที่จังหวัดใดบ้าง ?
  • Ans : รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดเขต “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  โดยบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ที่มีเอกสารหลักฐานเป็นสำคัญ) จะต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ด้วยเช่นกัน
  • Ask icon PNG and SVG Vector Free Download  ค่าเทอมสถานศึกษาแห่งนี้เท่าไหร ?
  • Ans : สามารถตรวจสอบรายละเอียดคร่าว ๆ ได้ที่ >>> Click
X